Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Schrijfvaardigheid en het ERK

20-10-2017

In onderstaande twee tabellen is de eindterm MVT/K/7 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor bbl en kbl is het ERK-niveau A1. Voor gl/tl is het ERK-niveau deels A1 en deels A2. Dit houdt in dat het schoolexamen zowel A1 opgaven bevat als A2.

De eerste kolom geeft de betreffende vaardigheid aan. De tweede kolom vermeldt het ERK- streefniveau dat aan het einde van het vmbo haalbaar wordt geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau. De derde kolom geeft de subvaardigheden van schrijfvaardigheid weer en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015).

Voor het ontwikkelen van schrijfopdrachten kan uit de derde kolom geput worden.

bbl/kbl deels gl/tl
​Examenprogramma
eindterm MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden Schrijven (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan (persoonlijke) gegevens verstrekken.
 • De kandidaat kan een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen.
 • De kandidaat kan een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
 • De kandidaat kan op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
​Streefniveau
A1

Beheersingsniveau
De kandidaat kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Hij kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld zijn naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.
Correspondentie
De kandidaat kan:
 • een korte, eenvoudige (digitale) kaart met een wens of groet schrijven;
 • een kort, eenvoudig berichtje schrijven om een afspraak te bevestigen of af te zeggen via sms, e-mail of via andere sociale media.
Notities, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
 • een eenvoudig formulier invullen;
 • zeer korte en eenvoudige notities maken;
 • een eenvoudige lijst met vragen over zichzelf invullen.
Verslagen en opstellen
De kandidaat kan:
N.v.t.

Creatief schrijven
De kandidaat kan:
 • een paar eenvoudige zinnen opschrijven over zichzelf of over andere mensen.

deels gl/tl
​Examenprogramma
eindterm MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden Schrijven (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan (persoonlijke) gegevens verstrekken.
 • De kandidaat kan een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen.
 • De kandidaat kan een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
 • De kandidaat kan op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
​Streefniveau
A2

Beheersingsniveau
De kandidaat kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.
​Correspondentie
De kandidaat kan:
 • een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de post, e-mail of via andere sociale media;
 • aan een eenvoudige chatsessie deelnemen.
Notities, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
 • standaardformulieren invullen;
 • eenvoudige en korte notities maken voor zichzelf;
 • eenvoudige en korte notities maken voor anderen;
 • korte, eenvoudige berichten schrijven over zaken van direct belang.
Verslagen en opstellen
De kandidaat kan:
N.v.t.

Creatief schrijven
De kandidaat kan:
 • in korte, eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven;
 • in korte, eenvoudige zinnen een persoon beschrijven.