Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Beoordeling en becijfering schrijfvaardigheid

20-10-2017

Voor het beoordelen van schrijfvaardigheid is een beoordelingsmodel belangrijk. Ontwikkel dat bij voorkeur met de sectie.

Beoordelingscriteria

Bepaal welke aspecten als criteria worden gebruikt voor de beoordeling van schrijfvaardigheid.
Bijvoorbeeld:

 • inhoud: is de opdracht volledig en succesvol uitgevoerd?;
 • afstemming op degene voor wie een bericht/mededeling is bestemd;
 • vorm:
  • woordgebruik;
  • grammaticale correctheid, woordvolgorde;
  • samenhang.

Rubric

Zet de gekozen criteria in een rubric. Een rubric is een beoordelingsinstrument dat de vorm van een tabel heeft. Rijen geven de criteria weer, kolommen de niveaus, bijvoorbeeld: 

​                         Niveaus

Criteria

​ 1 punt 

​2 punten

​3 punten

Inhoud 

(beschrijving: wanneer 1 punt?)​ (beschrijving: wanneer 2 punten?) ​(beschrijving: wanneer 3 punten?)

​Woordgebruik    

​Grammaticale correctheid, woordvolgorde

​Samenhang

​Beoogd publiek

​[ … ]     

                 
Het aantal criteria en niveaus ligt niet vast. Sommigen kiezen voor een omschrijving van de niveaus (bijvoorbeeld onvoldoende voldoende goed uitmuntend), anderen voor scorepunten. Het maximaal haalbare aantal scores kan ook per criterium verschillen. Bij het schoolexamen zijn scores sneller om te zetten in cijfers dan omschrijvingen.

Inhoud

Bepaal wanneer een opdracht naar behoren is uitgevoerd, ofwel welke inhoudelijke elementen terug te zien moeten zijn. Bijvoorbeeld: er moet specifieke informatie gevraagd worden, er moet iemand of iets worden beschreven. Deze elementen moeten ontleend zijn aan de feitelijke toetsopgave.

Vorm

Bepaal wanneer een prestatie voldoende is: wat moet in ieder geval goed zijn, welke fouten worden geaccepteerd? Bijvoorbeeld: welke grammaticale vormen moeten in ieder geval correct zijn.

Punten en weging

Beslis welke weging u per criterium wilt toekennen. Uiteraard is een besluit hierover afhankelijk van het ERK-niveau van de toets. Bij A1 en A2 is de foutentolerantie groter dan bij B1. Vormelementen kunnen minder zwaar tellen dan het feit dat een opdracht succesvol en op een begrijpelijke manier is uitgevoerd. Bepaal het aantal scorepunten dat u maximaal per criterium wilt toekennen.

Het totale aantal scores moet vervolgens worden omgezet in een cijfer.

Meer weten? Lees ook hoofdstuk 7 in 'Toetsen en beoordelen met het ERK'.