Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

20-10-2017

Schrijfvaardigheid wordt in het eindexamenprogramma voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/7. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/7

De kandidaat kan: 

  • (persoonlijke) gegevens verstrekken;
  • een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen;
  • een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen;
  • op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.

Moeilijkheidsgraad

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de schrijfopdrachten. Hierover meer in de sectie Opdrachten/opgaven. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de schrijfopdrachten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie Schrijfvaardigheid en het ERK.

Toetsmatrijs

Een toetsmatrijs helpt de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart te brengen. Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld, ook met het oog op de validiteit van de toets(opgaven): meet de toets wat hij zegt te meten? De matrijs is een nadere concretisering van het PTA. Meer hierover leest u in de sectie Toetsmatrijs.