Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Toetsmatrijs luister- en kijkvaardigheid

20-10-2017

Wat wilt u toetsen?

Voordat u gaat beginnen met het schrijven van de opdrachten/opgaven van het schoolexamen, is het nodig dat u weet waar de toets over gaat:

 • Welke eindtermen komen aan bod?
 • Hoeveel opdrachten krijgen de leerlingen?
 • Wat moeten zij doen?

Een toetsmatrijs helpt de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart te brengen. Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld, ook met het oog op de validiteit van de toets(opgaven): meet de toets wat hij zegt te meten? De matrijs is een nadere concretisering van het PTA.

Een toetsmatrijs:

 • zorgt voor balans tussen de opdrachten en examenstof (inhoudsvaliditeit);
 • zorgt voor gelijkwaardige schoolexamens;
 • dient als verantwoording naar anderen, ouders en de inspectie;
 • legt de relatie tussen PTA en toets.

U kunt een voorbeeldtoetsmatrijs luistervaardigheid A2 hiernaast downloaden.