Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Luister- en kijkvaardigheid en het ERK

20-10-2017

In onderstaande tabel is de eindterm MVT/K/5 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Voor alle leerwegen is het ERK-niveau A2. Zie ook de sectie 'Het ERK'.

In de tabel staat in de eerste kolom de eindterm MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK- streefniveau dat aan het einde van het vmbo haalbaar worden geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau van het betreffende niveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van luister- en kijkvaardigheid en alle betreffende ‘can-do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015).

Voor het ontwikkelen van opdrachten voor luister- en kijkvaardigheid kan hieruit geput worden.

bbl/kbl/gl/tl
Examenprogramma
eindterm MVT/K/5
Luister- en kijkvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERK​Subvaardigheden Luister- en kijkvaardigheid (Taalprofielen, 2015)
​De kandidaat kan aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte.

De kandidaat kan de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

De kandidaat kan de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven.

De kandidaat kan anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
Streefniveau
A2

Beheersingsniveau
De kandidaat kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld zeer eenvoudige informatie over zichzelf en zijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Hij kan de belangrijkste punten uit korte, duidelijke, eenvoudige berichten en aankondigingen halen.
Een moedertaalspreker als gesprekspartner begrijpen
De kandidaat kan:
 • begrijpen wat rechtstreeks tot hem of haar wordt gezegd in eenvoudige alledaagse conversatie.
Gesprekken tussen moedertaalsprekers begrijpen
De kandidaat kan:
 • over het algemeen het onderwerp herkennen van de discussie rondom hem of haar.
Luisteren naar mededelingen en instructies
De kandidaat kan:
 • in vertrouwde situaties eenvoudige feitelijke informatie begrijpen;
 • een korte uitleg begrijpen;
 • aanwijzingen begrijpen over de werking van vertrouwde apparaten, mits het apparaat voorhanden is.
Kijken en luisteren naar audiovisuele media
De kandidaat kan:
 • de wezenlijke informatie verstaan en onderscheiden in korte opgenomen passages over voorspelbare alledaagse zaken.
 • zich een indruk vormen van de belangrijkste inhoud in een feitelijk nieuwsbericht op televisie.