Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

MVT/K/5 luister- en kijkvaardigheid

20-10-2017

Luister- en kijkvaardigheid wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/5. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/5  

De kandidaat kan: 

  • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte; 
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven; 
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven; 
  • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.   

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer in de sectie 'Opdrachten/opgaven'. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de kijk- en luisterfragmenten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie ‘Luister- en kijkvaardigheid en het ERK’.

Met een toetsmatrijs kunt u op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen. Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA. Meer hierover kunt u lezen in de sectie ‘Toetsmatrijs’.

Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in 'Toetsen en beoordelen met het ERK'.