Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Schooleigen onderwerpen

20-10-2017

Naast de verplichte exameneenheden mag de vaksectie Frans andere onderdelen toetsen in het eindexamen. Dit is niet verplicht. De sectie mag eigen accenten leggen, kiezen voor meer of minder integreren van vakken, of aansluiten bij de vormgeving van de onderbouw. Ook een regionale inkleuring van het schoolexamen is mogelijk, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of bedrijven en instellingen in de regio. De cijfers voor deze onderdelen wegen mee in het eindcijfer.
Enkele opties voor schooleigen onderwerpen zijn:

 • taaldorp;
 • taalportfolio;
 • praktische opdrachten;
 • leesdossier.

Waarom schooleigen onderwerpen?

Wat zou een overweging kunnen zijn om schooleigen onderwerpen in het PTA op te nemen?

 • Het gekozen onderwerp of de gekozen toetsvorm heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van de overige, verplichte vaardigheidstoetsen. Er worden (sub)vaardigheden of competenties getoetst die bij andere toetsvormen niet of onvoldoende aan de orde komen. Denk aan creatief taalgebruik of intercultureel bewustzijn.
 • Het schooleigen onderwerp geeft het project of initiatief waaraan het gekoppeld is meer status binnen het lesprogramma.
 • Het onderwerp biedt ruimte om te differentiëren. De keuze van opdrachten mag namelijk per leerling verschillen. Zo kan een leerling die in Frankrijk of een Franstalig land is geweest, een verwerkingsopdracht maken die gerelateerd is aan zijn ervaringen in dat land. Een leerling die er niet is geweest, kan een andere maar wel gelijkwaardige opdracht in zijn PTA opnemen.

Evenals er voor de toetsen van de exameneenheden geen verplichte weging in het PTA is, is die er voor schooleigen onderwerpen ook niet. Het strekt tot aanbeveling om ze voor een klein percentage te laten meewegen - het belangrijkste onderdeel van het eindexamen bestaat immers uit het meten van het bereikte niveau bij de verplichte exameneenheden.