Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • PTA

Nut en noodzaak van het PTA

20-10-2017
Het PTA heeft twee functies:
  • Het informeert kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging en dergelijke van het schoolexamen.
  • Met het PTA verantwoordt de school de inrichting van het schoolexamen aan de Inspectie.

Het PTA dient voor alle partijen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.