Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Positie van het vak Frans in het vmbo

20-10-2017

Onderbouw vmbo

In de onderbouw van het vmbo is het volgen van Frans of Duits verplicht naast Engels. Deze verplichting geldt niet voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg. Frans of Duits mogen wel vervangen worden door Spaans, Arabisch of Turks.
Voor het vak Frans zijn geen kerndoelen geformuleerd. Er wordt gebruikgemaakt van de kerndoelen die voor Engels zijn ontwikkeld.

Bovenbouw vmbo

Leerlingen kunnen in de gemengde (gl) en theoretische (tl) leerweg kiezen voor de sector Economie. Alleen dan kunnen zij als sectorkeuzevak kiezen voor een tweede en derde vreemde taal, Frans of Duits. Wil een leerling die niet de sector Economie volgt, toch een extra vreemde taal opnemen, dan kan een school de mogelijkheid bieden een vreemde taal als extra examenvak te nemen.

Positie in de theoretische leerweg van het vak Frans in relatie tot de overstap naar de havo

Om de overstap naar de havo in het C&M profiel te kunnen maken moet de vmbo tl-leerling Frans (of Duits) met een examen hebben afgesloten. Frans (of Duits) is namelijk verplicht in dit profiel op de havo.

 

Contactpersoon