Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Frans
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Algemene informatie

20-10-2017

U bevindt zich op de website van de handreiking voor het schoolexamen (SE) Frans vmbo. Deze digitale versie biedt u, meer dan voorheen de papieren versie, de mogelijkheid om snel informatie en materialen te vinden en te downloaden die u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een goed SE voor uw leerlingen. Diverse materialen zijn beschikbaar in Word, zodat u een en ander aan uw eigen situatie kunt aanpassen. U vindt hier altijd de laatste stand van zaken omtrent de wettelijke eisen van het examen.

Een goed schoolexamen ontwikkelen is niet eenvoudig. Er moet aan veel zaken gedacht worden: wat moet/mag/kan ik precies toetsen, wanneer, hoeveel en hoe vaak moet ik toetsen, toetst elke school elke leerling op dezelfde wijze, hoe ziet een goede toets eruit en hoe maak ik die en welke afspraken rondom het SE moet ik op school maken? In deze handreiking vindt u een antwoord op bovenstaande vragen in de vorm van praktische informatie, suggesties en voorbeelden. De handreiking heeft nadrukkelijk geen verplichtend karakter.

Opzet handreiking

Onder:

 • Examenprogramma vindt u alle eindtermen met bijbehorende niveaus voor alle leerwegen.
 • PTA staat waar u bij het maken van een PTA zoal aan kunt denken. Hier vindt u ook suggesties voor spreiding en weging van toetsen.
 • Toetsen in het schoolexamen staan alle afzonderlijke eindtermen van het schoolexamen. De eindtermen worden gekoppeld aan het ERK en waar mogelijk voorzien van voorbeelden, toetsmatrijzen en suggesties voor beoordeling.
 • LOB wordt ingegaan hoe ´keuzes maken voor opleiding en arbeid´ getoetst kan worden.
 • In Afstemming met andere vakken kunt u lezen welke mogelijkheden voor vakoverstijgend werken er voor Frans zijn in het kader van het PTA.
 • Kwaliteit van het schoolexamen vindt u informatie en suggesties waarmee u de kwaliteit vanhet schoolexamen kunt waarborgen.
 • Organisatie en praktische informatie staat waar u verder nog op kunt letten bij de afname van het schoolexamen.