Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Frans
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

ERK streefniveaus Frans

20-10-2017

​In onderstaande tabel staan de ERK streefniveaus (lezen, luisteren, gesprekken voeren en schrijven) die aan het einde van het vmbo voor Frans haalbaar worden geacht. De resultaten van het ijkingsonderzoek van het CE van Cito staan onderaan in elke tabel.

VMBO BB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1

Leesvaardigheid
​A1/A2

VMBO KB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1

Leesvaardigheid

​A2

VMBO GL/TL

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1/A2
Leesvaardigheid
​A2