Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Ondernemen

22-5-2017

Het keuzevak Ondernemen is een verbredend keuzevak. Voor leerlingen uit andere profielen een geheel nieuw vak, voor leerlingen uit het profiel E&O is wel overlap. De profielmodule Commercieel biedt de marketinginstrumenten 'los' aan, in het keuzedeel Marketing worden de marketinginstrumenten aangeboden in samenhang binnen bestaande marketingformules en bij het keuzevak Ondernemen gaat het om een 'eigen' marketingformule, naast de persoonlijke SWOT en het financieringsplan. Als leerlingen binnen E&O Commercieel en Marketing hebben gevolgd, kunnen zij in minder tijd of in een complexere omgeving werken aan het keuzedeel Ondernemen.
De leerlijn kan dan als volgt opgebouwd worden:

 • Ondernemendheid
 • Ondernemerschap
 • Je eigen onderneming

Deze leerlijn is voor de eerste twee onderdelen opgenomen in de zgn. piramide van ondernemerschap.

170321 pyramide.JPG 

Afbeelding 1 Pyramide van ondernemerschap


De daarbij behorende essentiële kennis, vaardigheden en attitudes zijn: (zie download)

Verder vindt u ook in de download een uitwerking van het Fioretti College te Veghel.


Websites die kunnen helpen om ondernemend onderwijs tot een succes te maken!

Een persoonlijke SWOT

ond 1.JPG 

Marketingplan

 

ond 2.JPG 

 
ond 3.JPG 
 
ond 4.JPG 
 
ond 5.JPG 
 
ond 6.JPG