Sector
 • Vmbo bovenbouw bb
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw gl
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • PTA

Verdiepende keuzevakken

9-6-2016

De verdiepende keuzevakken E&O:

 • Marketing
 • Office Management
 • Distributie
 • Financieel en administratief beheer

Bij het profiel E&O is gekozen voor concentrisch onderwijs t.a.v. de verdiepende keuzevakken. In de verdiepende keuzevakken komen de leerinhouden van de profielmodulen weer aan de orde, maar de complexiteit neemt dan wel toe, waarbij het een mogelijkheid is om leerlingen zelfstandiger te laten werken.

In het volgende schema wordt dit duidelijk gemaakt: afnemende sturing en complexere situaties:

deel 1.JPG 

deel 2.JPG