​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

6-11-2017

Het verwerven, verwerken en verstrekken van informatie in het kader van het sectorwerkstuk wordt voor de gemengde en theoretische leerweg in het eindexamen opgenomen in exameneenheid MVT/V/4. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Het onderwerp of thema van het sectorwerkstuk is vakoverstijgend en heeft betrekking op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Het is het resultaat van een afsluitende, zelfstandig door de leerlingen uit te voeren opdracht.

Voor voorbeelden van sectorwerkstukken zie de sectie 'Vakoverstijgende opdrachten/projecten'.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof is als volgt:

Exameneenheid MVT/V/4 ​ ​ ​

De kandidaat kan zelfstandig informatie verwerven,
verwerken en verstrekken in het kader van het sectorwerkstuk.

CEMoet op SEMag op SE
GL/TL X