​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

MVT/V/3 Kennis van land en samenleving

26-7-2017

Kennis van land en samenleving wordt voor de gemengde en theoretische leerweg in het eindexamen opgenomen in exameneenheid MVT/V/3. Deze exameneenheid wordt getoetst op het CE en mag daarnaast getoetst worden op het SE. Dit is niet verplicht.

Exameneenheid MVT/V/3

De kandidaat kan

  • kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het taalgebied of daarmee in directe relatie staan.


 

Contactpersoon