​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

MVT/V/2 Schrijfvaardigheid

6-11-2017

In 2017 kwam deze eindterm (MVT/V/2) te vervallen voor de gemengde en theoretische leerweg.