​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

6-11-2017

Schrijfvaardigheid wordt in het eindexamen  voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/7. Voor de gemengde en theoretische leerweg geldt ook de exameneenheid MVT/V/2.

Moeilijkheidsgraad

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de schrijfopdrachten. Hierover meer in de sectie Opdrachten/opgaven. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de schrijfopdrachten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie Schrijfvaardigheid en het ERK.

Toetsmatrijs

Een toetsmatrijs helpt de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart te brengen. Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld, ook met het oog op de validiteit van de toets(opgaven): meet de toets wat hij zegt te meten? De matrijs is een nadere concretisering van het PTA. Meer hierover leest u in de sectie Toetsmatrijs.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Engels is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/7 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

 • (persoonlijke) gegevens verstrekken;
 • een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen;
 • een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen;
 • op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
CEMoet op SEMag op SE
BBLX X
KBLX X


De verdeling van de examenstof bij een papieren centraal examen Engels is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/7 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

 • (persoonlijke) gegevens verstrekken;
 • een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen;
 • een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen;
 • op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
CEMoet op SEMag op SE
BBL X 
KBL X 
GL/TL X 


 Meer weten? Lees ook hoofdstuk 6 en 7 in 'Toetsen en beoordelen met het ERK'.