​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Toetsmatrijs Luister- en kijkvaardigheid

10-9-2015

Wat wil je toetsen? En hoeveel?

Voordat met het schrijven van de opdrachten/opgaven van het schoolexamen kan worden begonnen, is het noodzakelijk dat duidelijkheid bestaat waar de toets over gaat. Welke eindtermen komen aan bod? Hoeveel opdrachten krijgen de leerlingen? Wat moeten zij doen? De antwoorden op deze vragen kunnen op eenvoudige wijze weergegeven worden in een toetsmatrijs. Met een toetsmatrijs kunt u op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen.
Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA. Het is dan ook raadzaam de toetsmatrijs in de vaksectie te bespreken en vast te stellen. De bespreking van de toetsmatrijzen draagt bij tot gemeenschappelijk opvattingen over het vak in de vaksectie.

Een toetsmatrijs:

  • zorgt voor balans tussen de opdrachten en examenstof (inhoudsvaliditeit);
  • zorgt voor gelijkwaardige schoolexamens;
  • dient als verantwoording naar anderen, ouders en de inspectie;
  • legt de relatie tussen PTA en toets.