​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

MVT/K/5 luister- en kijkvaardigheid

6-11-2017

Luister- en kijkvaardigheid wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/5.

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer in de sectie 'Opdrachten/opgaven'. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de kijk- en luisterfragmenten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie 'Luister- en kijkvaardigheid en het ERK'.

Met een toetsmatrijs kunt u op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen. Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA. Meer hierover kunt u lezen in de sectie 'Toetsmatrijs'.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Engels is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/5 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

 • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
 • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
 • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
 • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
CEMoet op SEMag op SE
BBLX X
KBLX X

 

De verdeling van de examenstof bij een papieren centraal examen Engels is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/5 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

 • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
 • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
 • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
 • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
CEMoet op SEMag op SE
BBL X 
KBL X 
GL/TL X 

 
Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in 'Toetsen en beoordelen met het ERK'.