​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken

6-11-2017

Oriëntatie op leren en werken wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/1. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/1

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij.

Bij het uitwerken van deze eindterm kan de leergang loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) van SLO hulp bieden. De site bevat allerlei handreikingen en hulpmiddelen om op leerplankundige wijze vorm en inhoud te geven aan LOB, om de kwaliteit van LOB te beoordelen en zo nodig te optimaliseren.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Engels is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/1 ​ ​ ​

Oriëntatie op leren en werken

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van de Moderne Vreemde Talen in de maatschappij.

CEMoet op SEMag op SE
BBL X 
KBL X 
GL/TL X