​​

Sector

 • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

 • Engels

Leerplankundig thema

 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Toetsen in het schoolexamen

16-3-2016

​In dit onderdeel van de handreiking wordt nader ingegaan op toetsing en invulling van de examenheden:

 • MVT/K/2 Basisvaardigheden
 • MVT/K/3 Leervaardigheden
 • MVT/K/4 Leesvaardigheid
 • MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid
 • MVT/K/6 Gespreksvaardigheid
 • MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
 • MVT/V/1 Leesvaardigheid
 • MVT/V/2 Schrijfvaardigheid
 • MVT/V/3 Kennis van land en samenleving
 • MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 • MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang


Handreikingen voor de invulling van MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken staan onder de menukeuze Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie.