​​

Sector

 • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

 • Engels

Leerplankundig thema

 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Weging

3-9-2015

​​​De weging van de schoolexamens is, sinds 2007, niet meer vastgelegd en wordt overgelaten aan de sectie.

Het totaal van alle wegingen in het PTA moet uitkomen op 100%.

De overwegingen die de vaksectie bij haar keuze kan betrekken zijn:

 • een evenwichtige verdeling van de (ondersteunende) taalvaardigheden (zie ook CE-onderdelen in het SE); 
 • de hoeveelheid toetsen;
 • het laten meewegen van compenserende strategieën bij spreken, hetgeen valt onder eindterm MVT/K/3, ‘leervaardigheden in de moderne vreemde talen’. Hierbij valt te denken aan zinnen als ‘ik kan niet op het juiste woord komen’, ‘ik heb u niet goed begrepen', 'kunt u dat herhalen’ om denktijd te creëren, omzeil- en omschrijvingtechnieken, et cetera;
 • het mee laten wegen van eindterm MVT/K/2.

Een belangrijk uitgangspunt bij toetsing is dat aan de prestatie van een leerling een beoordeling wordt gekoppeld waarvan de criteria en de weging van te voren bekend zijn gemaakt. Leg uit waarom er gekozen is voor een bepaalde verdeling van de punten en waarom een leerling voor een bepaalde prestatie een x aantal punten heeft gekregen.

Om de leerling vertrouwd te maken met de manier van beoordelen, is het aan te bevelen de leerling bij de beoordeling te betrekken door hem geregeld te vragen:

 • zichzelf te beoordelen (direct na de prestatie, bijvoorbeeld aan de hand van een audio- of video-opname);
 • een medeleerling te beoordelen, alleen of samen met een ander ('peer-assessment');
 • constructieve feedback te geven aan de medeleerling die de opdracht heeft gedaan (‘waarop scoort hij bijzonder goed?’, ‘op welke punten kan deze leerling nog beter scoren?’ ‘wat kan hij volgens jou doen om zijn prestatie nog te verbeteren?’, ‘waar moet hij in het vervolg op letten?’).