​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Spreiding van toetsing

3-9-2015

​​​Het spreiden van de SE-toetsen over meerdere leerjaren kan een noodzaak zijn en dat is dat soms ook. Denk daarbij wel aan het gegeven dat het eindexamen zo veel mogelijk de taalbeheersing van de leerling hoort te meten die hij/zij aan het eind van het vmbo bereikt heeft. Dat kan, als een leerling in het vierde jaar eindexamen Engels doet, alleen in het laatste leerjaar worden gemeten.
Als er door praktische overwegingen of door het schoolbeleid ook SE-toetsen in het voorexamenjaar moeten worden afgenomen, kunnen ze voor een klein percentage meetellen. Deze aanbeveling geldt niet voor de exameneenheden:

  • Oriëntatie op leren en werken;
  • Basisvaardigheden;
  • Leervaardigheden in de moderne vreemde talen;
  • Kennis van land en samenleving;
  • Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie.

Deze exameneenheden kunnen eventueel ook in het voorexamenjaar worden afgesloten.

Het verdient aanbeveling om voor de bovenbouw voor Engels een toetsmeerjarenplan op te stellen. Dat is een overzicht van alle toetsen die in de bovenbouw gegeven worden, inclusief SE-toetsen, uitgezet in tijd. Hiermee kunnen docenten zorgen voor een afgewogen mix van toetsvormen die alle vaardigheden dekken en een zorgvuldige opbouw in termen van ERK-niveaus. Een bijkomend voordeel is dat een dergelijk overzicht inzichtelijk maakt of leerlingen al bekend zijn met een bepaalde toetsvorm, voordat zij aan de SE-toetsen beginnen.

Als alle vakken een toetsmeerjarenplan opstellen, kan de school per periode zien hoe het met de belasting van de leerling is gesteld.

Een voorbeeldmatig ingevuld meerjarenplan en een blauwdruk voor het maken van een meerjarenplan staan onder downloads.

Zie ook Toetsen en beoordelen met het ERK (hoofdstuk 4) voor meer informatie over het opstellen van een meerjarenplan.