​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Nut en noodzaak van het PTA

3-9-2015

​​​Het PTA heeft twee functies. In de eerste plaats is het een document om kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie te informeren over de inhoud, vorm, weging en dergelijke​ van het schoolexamen.
In de tweede plaats verantwoordt de school met het PTA de inrichting van het schoolexamen aan de Inspectie.
Het PTA dient voor alle partijen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.