​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Nut en noodzaak van het PTA

6-11-2017

​​​Het PTA heeft twee functies:

  • Het informeert kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging en dergelijke van het schoolexamen.
  • Met het PTA verantwoordt de school de inrichting van het schoolexamen aan de Inspectie.

Het PTA dient voor alle partijen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.