​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

CE-onderdelen in het SE

6-11-2017

Het examenprogramma vermeldt per examenonderdeel of:

  • het betreffende onderdeel in het centraal examen geëxamineerd wordt;
  • in het schoolexamen geëxamineerd moet worden;
  • in het schoolexamen geëxamineerd mag worden.

Op basis hiervan kan de inhoud van een PTA worden samengesteld.

Evenwichtige weging van vaardigheden

Een evenwichtige weging van de vaardigheden is gewenst. Als bijvoorbeeld het centraal examen enkel uit leesvaardigheid bestaat en in het schoolexamen leesvaardigheid ook nog eens voor 20 procent meetelt, is er sprake van een onevenwichtig examen. Leesvaardigheid telt dan voor 70 procent mee in het eindcijfer. De overige eindtermen (zes voor bbl/kbl en zeven voor gl/tl) komen dan naar verhouding onvoldoende aan bod.