​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Het PTA

22-6-2017

Het eindexamen Engels bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. Met deze examens wordt vastgesteld of alle doelen van het vak behaald zijn. Het diplomacijfer voor Engels wordt bepaald door het schoolexamencijfer (SE) en het centraal examencijfer (CE) die beide voor 50% meetellen.

Voor het schoolexamen Engels stelt de school jaarlijks voor 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast voor een cohort leerlingen (leerjaar 3 en 4). Daarin staat alle belangrijke informatie over de toetsen die voor het betreffende vak als onderdeel van het SE worden afgenomen. Het examenreglement en het PTA worden voor 1 oktober verstrekt aan de examenkandidaten en de inspectie. De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de examens en maakt hierbij gebruik van het Toezichtkader.


 

De suggesties en adviezen van deze website hebben geen voorschrijvend karakter. Scholen krijgen veel vrijheid bij het inrichten van het schoolexamenprogramma. Van scholen wordt wel verwacht dat zij de door de vaksectie Engels gemaakte keuzes kunnen verantwoorden. Hier leest u hoe u een goed doordacht PTA voor Engels kunt samenstellen.


 

De docenten van de vaksectie zijn verantwoordelijk voor het uitvoerend niveau. Zij zijn ervoor
verantwoordelijk dat de toetsen overeenkomen met het PTA en dat de toetsen betrouwbaar en
inhoudelijk juist zijn.