​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Relatie tussen de leerwegen

3-9-2015

De eindtermen in het examenprogramma zijn voor alle leerwegen hetzelfde. Ze bevatten geen indicatie voor een te behalen niveau per leerweg noch een indicatie hoe ze zich tot elkaar verhouden qua omvang. Er is wel een onderscheid in het aantal examenonderdelen. Het programma voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel. Het programma voor de gemengde en theoretische leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel én het verrijkingsdeel.

Niveauverschillen worden inzichtelijk door de koppeling aan ERK-niveaus. In onderstaande tabel staan de ERK-niveaus (luisteren, gesprekken voeren en schrijven) per leerweg die haalbaar worden geacht aan het eind van de bovenbouw vmbo. Met betrekking tot de centrale examens staan de resultaten van het ijkingsonderzoek van Cito onderaan in elke tabel.

VMBO BB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid Engels BBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 75% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 61% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 75% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels BBL op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels BBL wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels BBL niet geijkt is aan het A2-niveau.

 

VMBO KB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A2

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid Engels KBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 62% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 55% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 62% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels KBL op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels KBL wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels KBL niet geijkt is aan het A2-niveau.

 

VMBO GL/TL

Luistervaardigheid

A2/B1

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A2/B1

Het centraal examen leesvaardigheid Engels GL/TL is geijkt aan het B2-niveau. De ERK-cesuur voor B2 is door de experts bepaald op 75% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 58% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 75% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels GL/TL op B2-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels GL/TL wel het B1-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels GL/TL niet geijkt is aan het B1-niveau.