​​
Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

ERK streefniveaus Engels

6-11-2017

​In onderstaande tabel staan de ERK streefniveaus (lezen, luisteren, gesprekken voeren en schrijven) die aan het einde van het vmbo voor Engels haalbaar worden geacht. De resultaten van het ijkingsonderzoek van het CE van Cito staan onderaan in elke tabel.

VMBO BB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid Engels BBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 75% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 61% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 75% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels BBL op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels BBL wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels BBL niet ge​ijkt is aan het A2-niveau.


VMBO KB

Luistervaardigheid

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A2

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid Engels KBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 62% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 55% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 62% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels KBL op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels KBL wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels KBL niet geijkt is aan het A2-niveau.


VMBO GL/TL

Luistervaardigheid

A2/B1

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A2/B1

Het centraal examen leesvaardigheid Engels GL/TL is geijkt aan het B2-niveau. De ERK-cesuur voor B2 is door de experts bepaald op 75% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 58% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 75% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Engels GL/TL op B2-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Engels GL/TL wel het B1-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Engels GL/TL niet geijkt is aan het B1-niveau.