​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Het examenprogramma

9-7-2015

​​Het examenprogramma Engels bestaat, naast een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, uit zeven exameneenheden die voor alle leerwegen gelden plus nog vijf exameneenheden uitsluitend voor de gemengde en theoretische leerweg. Het beschrijft wát geleerd moet worden en niet hoe geleerd moet worden.

Voor de exameneenheden Engels die centraal getoetst worden, wordt jaarlijks een syllabus opgesteld. De syllabus beschrijft van elke exameneenheid welke concretere inhouden tot de eindterm gerekend worden. De syllabus is te downloaden van de website van het CvTE: www.examenblad.nl.

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag:

  • zelf vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
  • zelf kiezen of ze gebruikmaakt van de beschikbare handreikingen;
  • zelf accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
  • zelf kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of bedrijven en instellingen in de regio.

Deze globaal geformuleerde eindtermen bevatten geen indicatie van het beheersingsniveau dat leerlingen zouden kunnen bereiken. In deze handreiking zijn de eindtermen nader uitgewerkt in de ERK-niveaus die bij elke leerweg haalbaar worden geacht.