​​
Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Engels
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Positie van het vak Engels in het vmbo

6-11-2017

Onderbouw vmbo

In juni 2013 heeft OCW een wetsvoorstel gepubliceerd waarin wordt voorgesteld de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als zogenaamde kernvakken op te nemen in het curriculum van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De overheid ziet deze vakken als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Vanaf 2014 is Engels samen met Nederlands en wiskunde officieel een kernvak in de onderbouw. De drie vakken krijgen om die reden meer aandacht.

Bovenbouw vmbo

Het vak Engels is in de bovenbouw van het vmbo voor alle leerwegen verplicht. Engels wordt in de bovenbouw van het vmbo niet als kernvak gezien, in tegenstelling tot de tweede fase van havo en vwo waar Engels als kernvak zwaar meetelt in de slaag-z​akregeling.


 

Contactpersoon