​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Positie van het vak Engels in het vmbo

3-9-2015

Onderbouw vmbo

In juni 2013 heeft OCW een wetsvoorstel gepubliceerd waarin wordt voorgesteld de vakken Engels, Nederlands en wiskunde als zogenaamde kernvakken op te nemen in het curriculum van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Reden hiervoor is het feit dat deze vakken door de overheid worden gezien als bepalend voor succes in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Vanaf 2014 is Engels samen met Nederlands en wiskunde officieel een kernvak in de onderbouw. De drie vakken krijgen daarom meer aandacht.

Bovenbouw vmbo

Engels wordt in de bovenbouw van het vmbo niet als kernvak gezien, in tegenstelling tot de tweede fase van havo en vwo waar Engels als kernvak zwaar meetelt in de slaag-z​akregeling. Het vak Engels is in de bovenbouw van het vmbo wel voor alle leerwegen verplicht.


 

Contactpersoon