​​

Sector

 • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

 • Engels

Leerplankundig thema

 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Algemene informatie

9-7-2015

​​​SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Er bestaan handreikingen voor alle officiële schoolvakken. De handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. In de handreiking voor Engels, worden alle eindtermen die op het schoolexamen van toepassing zijn uitgewerkt. De inhoud van de handreikingen SE heeft een niet-voorschrijvend karakter.

Vanaf 2016 wordt deze handreiking alleen nog digitaal aangeboden. De vernieuwde uitvoering heeft als doel de bereikbaarheid van de handreiking te vergroten en het raadplegen van de informatie te vergemakkelijken. De digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen te bieden en deze sneller te actualiseren en/of aan te vullen.

De website biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers extra input en de mogelijkheid om:

 • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
 • verschillende onderdelen in een oogopslag met elkaar te vergelijken;
 • voorbeeldopgaven ter inspiratie te raadplegen;
 • voorbeelduitwerkingen te bekijken;
 • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
 • bepaalde onderdelen af te drukken.

We hopen dat de handreiking Engels in deze vernieuwde vorm een bruikbare steun voor docenten zal zijn bij het zelf vormgeven van hun schoolexamen.