​​
Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Engels
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Algemene informatie

6-11-2017

​​​Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. In het examenprogramma staat beschreven welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden. Over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma echter geen richtlijnen. Dat biedt ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo hierbij steun in de vorm van handreikingen. Voor Engels worden alle eindtermen uitgewerkt die op het schoolexamen van toepassing zijn. De site bevat daarnaast informatie over het PTA, over toetsen, over LOB, mogelijkheden tot afstemming met andere vakken, over kwaliteitsborging, organisatorische en andere praktische zaken. De site heeft geen verplichtend karakter.

De opzet van de handreiking

Onder:

 • Examenprogramma vindt u alle eindtermen met bijbehorende niveaus voor alle leerwegen.
 • PTA staat waar u bij het maken van een PTA zoal aan kunt denken. Hier vindt u ook suggesties voor spreiding en weging van toetsen.
 • Toetsen in het schoolexamen staan alle afzonderlijke eindtermen van het schoolexamen. De eindtermen worden gekoppeld aan het ERK en waar mogelijk voorzien van voorbeelden, toetsmatrijzen en suggesties voor beoordeling.
 • LOB wordt ingegaan hoe ´keuzes maken voor opleiding en arbeid´ getoetst kan worden.
 • Afstemming met andere vakken kunt u lezen welke mogelijkheden voor vakoverstijgend werken er voor Engels zijn in het kader van het PTA.
 • Kwaliteit van het schoolexamen vindt u informatie en suggesties waarmee u de kwaliteit van het schoolexamen kunt waarborgen.
 • Organisatie en praktische informatie staat waar u verder nog op kunt letten bij de afname van het schoolexamen.

We hopen dat de handreiking Engels een bruikbare steun voor docenten is bij het vormgeven van het schoolexamen.