​​

Sector

  • Vmbo bovenbouw

Vakgebied

  • Engels

Leerplankundig thema

  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

Afstemming met andere vakken

4-9-2015

Het sectorwerkstuk, dat onderdeel is van het schoolexamen in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo, biedt mogelijkheden tot vakoverstijgend werken.

Daarnaast kan, afhankelijk van programma's binnen de school en van de schoolcultuur, de school vorm geven aan verschillende vakoverstijgende projecten en daaraan gerelateerde opdrachten. Deze kunnen meegenomen worden als onderdeel van het PTA. Let wel, het eindcijfer van het schoolexamen moet per vak worden toegekend.