Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

Voorbeelduitwerking K/2 basisvaardigheden

23-1-2018

​Voor een belangrijk deel zijn deze basisvaardigheden het beste te toetsen in praktische opdrachten, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerken en informatie verwerven en verwerken. Zaken als 'het omgaan met bronnen' en 'het op waarde schatten van informatie' kunnen ook schriftelijk getoetst worden.

Bij de concretisering van eindterm 2 kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

Communiceren. Bijvoorbeeld:

 • teksten begrijpend lezen en beluisteren;
 • eenvoudige, schriftelijke teksten produceren in correct Nederlands;
 • in gesprekken en bij presentaties passende verbale en non-verbale middelen kiezen;
 • een eigen standpunt verdedigen;
 • presenteren

Samenwerken. Bijvoorbeeld:

 • sociale conventies in acht nemen;
 • overleggen en in onderhandeling met anderen taken verdelen;
 • je aan afspraken houden;
 • rekening houden met anderen;
 • geven en incasseren van kritiek.

Informatie verwerven en verwerken. Bijvoorbeeld:

 • bronnen zoeken, op waarde schatten, kiezen en ordenen;
 • bronnen gebruiken: vraaggesprekken, boeken en ander schriftelijk materiaal, audiovisuele bronnen, internet;
 • informatie bewerken: samenvatting, tabel, grafiek;
 • effectief, efficiënt en verantwoord gebruiken van ICT.

De basisvaardigheden hebben veel gemeen met de zogenoemde 21e -eeuwse vaardigheden. Zie hiervoor:  http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse