Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

Voorbeelduitwerking K/1 Oriëntatie op leren en werken

23-1-2018

De exameneenheid 'Oriëntatie op leren en werken' zal meestal niet in een schriftelijke toets worden opgenomen. Deze exameneenheid leent zich beter voor praktische opdrachten. Bij de concretisering van deze eenheid kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

 • zich bewust worden van de eigen achtergrond, interesses, motivatie, sterke en zwakke punten door terug te kijken op eigen ervaringen en deze schriftelijk, mondeling en/of beeldend weer te geven;
 • de rol en het belang aangeven van politieke en sociale kennis en vaardigheden in discussie over maatschappelijke en economische vraagstukken;
 • eigen waarden en normen verwoorden ten aanzien van betaalde en onbetaalde arbeid en zorgtaken;
  de betekenis verwoorden van een mogelijke arbeidsrol voor zichzelf en anderen.​