Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Economie
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Aanleiding tot het schrijven van de handreiking

23-1-2018

​De laatste herziening van de handreiking voor economie dateert uit 2007. Die herziening volgde op de globalisering van de examenprogramma's in het vmbo. In 2017 is de syllabus economie gewijzigd. Er is meer aandacht voor zelfstandig ondernemen en ook zijn door de digitalisering bepaalde onderdelen, zoals belastingaangifte, anders ingestoken. Als het om het CE-deel gaat, zijn verder nieuwe onderdelen toegevoegd, zoals marktvormen, ondernemingsvormen en inkomensongelijkheid (zie hiervoor verder examenblad.nl).

In deze digitale handreiking zijn nieuwe ideeën voor lessenreeksen in het kader van het schoolexamen toegevoegd. Deze vindt u bij de downloads bij het schoolexamen onder de titel 'duurzaamheid en vervoerskeuze' en 'nieuwe bedrijfsconcepten'. Ook bij LOB is een idee voor een lessenreeks toegevoegd met als titel 'veranderende beroepen'. In deze nieuwe voorbeelden is gekozen om vaardigheden zwaarder aan te zetten en om eventueel samenwerking met andere vakken te zoeken.  

Contactpersoon