Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Economie
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Voorbeeld-PTA's

23-1-2018
Bij veel lesmethoden zijn deze gegeven. In de download is een voorbeeldmatige uitwerking gemaakt voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Deze heeft betrekking op EC/K/06 Overheid en bestuur.