Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Economie
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking
  • PTA

Schoolexamen

23-1-2018

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het schoolexamen economie heeft voor de leerlingen basis- en kaderberoepsgerichte leerweg betrekking op:

170329 economie bbkbSE.JPG 

Voor de ​leerlingen van gemengde en theoretische leerweg:

170329 economie gtlSE.JPG 

Het staat de school verder vrij:

  • in het schoolexamen ook exameneenheden uit het centraal examen op te nemen;
  • zelf onderwerpen toe te voegen aan het schoolexamen;
  • individuele leerling(groep)en verschillende schoolexamens te laten afleggen.

Bij elk van de genoemde exameneenheden is een eindterm geformuleerd; verdere vereisten kent het schoolexamenprogramma niet.​

In de download 'Toelichting op de e​indter​men' worden suggesties gedaan voor de invulling van de inhoudelijke eindtermen.​​​

​Voor lessuggesties EC/K/8 Natuur en milieu kunt u terecht op: 'GroenGelinkt'