Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Economie
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking
 • PTA

De preambule

23-1-2018

​Voor alle algemeen vormende vakken in het vmbo gelden in alle leerwegen zes algemene onderwijsdoelen:

 • werken aan vakoverstijgende thema's;
 • leren uitvoeren;
 • leren leren;
 • leren communiceren;
 • leren reflecteren op het leer- en werkproces;
 • leren reflecteren op de toekomst.

Deze algemene onderwijsdoelen kennen in het examenprogramma economie een nadere uitwerking in drie exameneenheden:

 • oriëntatie op leren en werken (EC/K/1)
 • basisvaardigheden (EC/K/2)
 • leervaardigheden in het vak economie (EC/K/3)

economie.JPG 

Contactpersoon