Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

20-10-2017

Vaardigheden in samenhang wordt voor de gemengde en theoretische leerweg in het eindexamen opgenomen in exameneenheid MVT/V/5.

Deze exameneenheid wordt getoetst in het centraal examen. Daarnaast mag het ook getoetst worden in het SE. Dit is niet verplicht.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Duits is als volgt:

Exameneenheid MVT/V/5
De kandidaat kan de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.CEMoet op SEMag op SE
gl/tlX X

Contactpersoon