Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

Schrijfvaardigheid en het ERK

20-10-2017

​In onderstaande drie tabellen is de eindterm MVT/K/7 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor bbl is het ERK-niveau A1. Voor kbl is het ERK-niveau deels A1 en deels A2 en voor gl/tl A2. Voor kbl betekent dit dat het schoolexamen zowel A2 opgaven bevat als B1.

De eerste kolom geeft de betreffende vaardigheid aan. De tweede kolom vermeldt het ERK-niveau dat aan het einde van het vmbo voor die leerweg haalbaar wordt geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau. De derde kolom geeft de subvaardigheden van schrijfvaardigheid weer en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015.

Voor het ontwikkelen van schrijfopdrachten kan uit de derde kolom geput worden.

bbl
​Examenprogramma
Eindterm MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden schrijven (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan (persoonlijke) gegevens verstrekken.
 • De kandidaat kan een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen.
 • De kandidaat kan een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
 • De kandidaat kan op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
​Streefniveau
A1

Beheersingsniveau
De kandidaat kan een korte, eenvoudige ansichtkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. De kandidaat kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam, nationaliteit en adres noteren op een hotelinschrijvingsformulier.
Correspondentie
De kandidaat kan:
 • een korte, eenvoudige (digitale) kaart met een wens of groet schrijven;
 • een kort, eenvoudig berichtje schrijven om een afspraak te bevestigen of af te zeggen via sms, e-mail of via andere sociale media.
Notities, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
 • een eenvoudig formulier invullen;
 • zeer korte en eenvoudige notities maken;
 • een eenvoudige lijst met vragen over zichzelf invullen.
Verslagen en opstellen
De kandidaat kan:
n.v.t.

Creatief schrijven
De kandidaat kan:
 • een paar eenvoudige zinnen opschrijven over zichzelf of over andere mensen.

​ ​ ​kbl deels en gl/tl
​Examenprogramma
Eindterm MVT/K/7 Schrijfvaardigheid
​Streef- en beheersingsniveau ERKSubvaardigheden schrijven (Taalprofielen, 2015)
 • ​De kandidaat kan (persoonlijke) gegevens verstrekken.
 • De kandidaat kan een kort bedankje, groet of goede wensen schriftelijk overbrengen.
 • De kandidaat kan een briefje schrijven om informatie te vragen of te geven, om verzoeken of voorstellen te doen of daarop te reageren, om gevoelens te uiten en ernaar te vragen.
 • De kandidaat kan op eenvoudig niveau briefconventies gebruiken.
​Streefniveau
A2

Beheersingsniveau
De kandidaat kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. De kandidaat kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.
​Correspondentie
De kandidaat kan:
 • een eenvoudig persoonlijk briefje schrijven via de post, e-mail of via andere sociale media;
 • aan een eenvoudige chatsessie deelnemen.
Notities, berichten, formulieren
De kandidaat kan:
 • standaardformulieren invullen;
 • eenvoudige en korte notities maken voor zichzelf;
 • eenvoudige en korte notities maken voor anderen;
 • korte, eenvoudige berichten schrijven over zaken van direct belang.
Verslagen en opstellen
De kandidaat kan:
n.v.t.

Creatief schrijven
De kandidaat kan:
 • in korte, eenvoudige zinnen vertrouwde zaken beschrijven;
 • in korte, eenvoudige zinnen een persoon beschrijven.