Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

MVT/K/2 Basisvaardigheden

20-10-2017

Basisvaardigheden worden in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/2.

Exameneenheid MVT/K/2

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op communiceren, samenwerken en informatie verwerven, verwerken en presenteren.

Deze eindterm kan bij het examineren van alle taalvaardigheden meegenomen worden in de beoordeling.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Duits is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/2 ​ ​ ​

De kandidaat kan basisvaardigheden toepassen die
betrekking hebben op communiceren, samenwerken en
informatie verwerven, verwerken en presenteren.

CEMoet op SEMag op SE
bbl X 
kbl X 
gl/gt X 


 


 

Contactpersoon