Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen

De kwaliteit van het schoolexamen

20-10-2017

Vmbo-scholen hebben veel ruimte voor het maken van inhoudelijke keuzes en voor de planning van het schoolexamen. Daarmee heeft de vmbo-school een grote verantwoordelijkheid gekregen voor de kwaliteit van het schoolexamen. Van de school wordt verwacht dat zij zichtbaar maakt dat aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van het schoolexamen niet getwijfeld hoeft te worden.

Website handreiking schoolexamen

Meer informatie over de kwaliteitsborging van het schoolexamen in algemene zin vindt u op de website handreiking Kwaliteitsborging schoolexamen vmbo. De website biedt handreikingen, checklists en voorbeelden van kwalitatief goed toetsbeleid.