Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Nut en noodzaak van het PTA

20-10-2017

​Het PTA heeft twee functies:

  • Het informeert kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie over de inhoud, vorm, weging en dergelijke van het schoolexamen.
  • Met het PTA verantwoordt de school de inrichting van het schoolexamen aan de Inspectie.

Het PTA dient voor alle partijen zo leesbaar en helder mogelijk te zijn.