Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Relatie tussen de leerwegen

20-10-2017

​De eindtermen in het examenprogramma zijn voor alle leerwegen dezelfde. Ze bevatten geen indicatie voor een te behalen niveau per leerweg noch een indicatie hoe ze zich tot elkaar verhouden qua omvang. Er is wel een onderscheid in het aantal examenonderdelen. Het programma voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel. Het programma voor de gemengde en theoretische leerweg bestaat uit de eindtermen van het kerndeel én het verrijkingsdeel. Zie inhoud examenprogramma Duits in het rechtermenu.

Niveauverschillen worden inzichtelijk door de koppeling aan ERK-niveaus. Onder ERK streefniveaus Duits (rechtermenu) staan de ERK-niveaus (lezen, luisteren, gesprekken voeren en schrijven) per leerweg die haalbaar worden geacht voor Duits aan het eind van de bovenbouw vmbo.