Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

Inhoud van het examenprogramma Duits

20-10-2017

​De kern van het examenprogramma Duits

​De kern van het examenprogramma Duits bestaat uit zeven eindtermen voor alle leerwegen, waarvan de eerste drie van generieke aard zijn en de overige vier betrekking hebben op het leren van een taal:

MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken
MVT/K/2 Basisvaardigheden
MVT/K/3 Leervaardigheden

MVT/K/4 Leesvaardigheid
MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid
MVT/K/6 Gespreksvaardigheid
MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

Gemengde en theoretische leerweg

Voor de gemengde en theoretische leerweg zijn er voor Duits nog vier eindtermen (V).
MVT/V/1 Leesvaardigheid
MVT/V/3 Kennis van land en samenleving
MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

De beknopte uitwerking van bovenstaande eindtermen is voor alle leerwegen dezelfde. Ze bevatten geen indicatie voor een te behalen niveau per leerweg of taal. Er is ook geen indicatie hoe ze zich tot elkaar verhouden qua omvang. Zie ERK streefniveaus Duits (rechts in het menu) voor niveaus die haalbaar worden geacht.

De syllabus van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is een hulpmiddel voor docenten die leerlingen op het centraal examen willen voorbereiden.