Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Schoolexamen
  • Examenprogramma

ERK streefniveaus Duits

20-10-2017

In onderstaande tabel staan de ERK streefniveaus (lezen, luisteren, gesprekken voeren en schrijven) die aan het einde van het vmbo voor Duits haalbaar worden geacht. De resultaten van het ijkingsonderzoek van het CE van Cito staan onderaan in elke tabel.

VMBO BB

Luistervaardigheid*

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid* Duits BBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 59% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 48% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 59% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Duits BBL op B1-niveau. Waarschijnlijk heeft een kandidaat die een voldoende haalt voor het centraal examen Duits BBL wel het A2-niveau, maar zeker is dat niet omdat het centraal examen Duits BBL niet geijkt is aan het A2-niveau.


VMBO KB

Luistervaardigheid*

A2

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A1/A2

Het centraal examen lees- en luistervaardigheid* Duits KBL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 61% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 60% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 61% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Duits KBL op B1-niveau.


VMBO GL/TL

Luistervaardigheid

A2/B1

Gespreksvaardigheid

A2

Schrijfvaardigheid

A2

Het centraal examen leesvaardigheid Duits GL/TL is geijkt aan het B1-niveau. De ERK-cesuur voor B1 is door de experts bepaald op 48% van de scorepunten. De CvTE-cesuur ligt bij 52% van de scorepunten. Alleen de kandidaten die meer dan 48% van de scorepunten halen, zitten voor het centraal examen Duits GL/TL op B1-niveau.