Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen

Het examenprogramma Duits

24-9-2018

​Het examenprogramma Duits bestaat uit:

 • een preambule met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden;
 • zeven exameneenheden die voor alle leerwegen gelden;
 • vijf exameneenheden uitsluitend voor de gemengde en theoretische leerweg.

Het examenprogramma beschrijft wát geleerd moet worden en niet hoe geleerd moet worden.

Voor de exameneenheden Duits die centraal getoetst worden, wordt jaarlijks een syllabus opgesteld. De syllabus beschrijft van elke exameneenheid welke concretere inhouden tot de eindterm gerekend worden. De syllabus is te downloaden van de website van het CvTE: www.examenblad.nl.

Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. Een school mag zelf:

 • vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
 • kiezen of ze gebruik maakt van de beschikbare handreikingen;
 • accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
 • kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of met bedrijven en instellingen in de regio.

De globaal geformuleerde eindtermen bevatten geen indicatie van het beheersingsniveau dat leerlingen zouden kunnen bereiken. In deze handreiking zijn de eindtermen nader uitgewerkt in termen van ERK-niveaus die bij elke leerweg haalbaar worden geacht.