Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

Positie van het vak Duits in het vmbo

20-10-2017

​Onderbouw vmbo

In de onderbouw van het vmbo is het volgen van Duits of Frans verplicht naast het volgen van Engels. Deze verplichting geldt niet voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg. Duits of Frans mag vervangen worden door Spaans, Arabisch of Turks.
Voor het vak Duits zijn geen kerndoelen geformuleerd. Er wordt gebruikgemaakt van de kerndoelen die voor Engels zijn ontwikkeld.

Bovenbouw vmbo

Leerlingen kunnen in de gemengde (gl) en theoretische (tl) leerweg kiezen voor de sector Economie. Alleen dan kunnen zij als sectorkeuzevak kiezen voor een tweede en derde vreemde taal: Duits of Frans. Wil een leerling die niet de sector Economie volgt, toch een extra vreemde taal opnemen, dan kan een school de leerling de mogelijkheid bieden een vreemde taal als extra examenvak te nemen.

Positie in de theoretische leerweg van het vak Duits in relatie tot de overstap naar de havo

Om de overstap naar de havo in het C&M-profiel te kunnen maken moet de vmbo tl-leerling Duits (of Frans) met een examen hebben afgesloten. Duits (of Frans) is namelijk verplicht in dit profiel op de havo.

Contactpersoon