Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Duits
Leerplankundig thema
  • Examenprogramma
  • Schoolexamen
  • Handreiking

MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

20-10-2017

Luister- en kijkvaardigheid wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/5.

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Hierover meer in de sectie Opdrachten/opgaven. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de kijk- en luisterfragmenten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in. Zie de sectie Luister- en kijkvaardigheid en het ERK.

Met een toetsmatrijs kunt u op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen. Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA. Meer hierover kunt u lezen in de sectie Toetsmatrijs.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Duits is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/5 ​ ​ ​

De kandidaat kan:

  • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
CEMoet op SEMag op SE
bbl X 
kbl X 
gl/gt X 

 
Meer weten? Lees ook hoofdstuk 8 in Toetsen en beoordelen met het ERK (zie link).