Sector
 • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
 • Duits
Leerplankundig thema
 • Examenprogramma
 • Schoolexamen
 • Handreiking

MVT/K/3 Leervaardigheden

20-10-2017

​Leervaardigheden worden in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/3. Deze exameneenheid wordt getoetst in het centraal examen en dient daarnaast ook getoetst te worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/3

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen aan:

 • het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk- en spreek- en gespreksdoelen;
 • de bevordering van het eigen taalleerproces;
 • het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis;
 • kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen.

Het ERK onderscheidt strategieën die onder het toepassen van strategische vaardigheden van eindterm MVT/K/3 vallen. Zie voor de koppeling met het ERK zie de pagina Leervaardigheden en het ERK van deze website (link in rechtermenu).

Deze eindterm kan bij het examineren van alle taalvaardigheden meegenomen worden in de beoordeling.

Verdeling examenstof

De verdeling van de examenstof bij Duits is als volgt:

Exameneenheid MVT/K/3 ​ ​ ​

De kandidaat kan strategische vaardigheden toepassen die bijdragen tot:

 • het bereiken van verschillende lees-, schrijf-, luister- en kijk- en spreek- en gespreksdoelen;
 • de bevordering van het eigen taalleerproces;
 • het compenseren van eigen tekortschietende taalkennis of communicatieve kennis;
 • kennis van land en samenleving toepassen bij het herkennen van cultuuruitingen.
CEMoet op SEMag op SE
bblXX 
kblXX 
gl/gtXX